TYSKA MARINEN

Den tyska marinen kommer med Lockheed P-3C Orion MPA på markutställningen!

P-3C Orion, känd som flottans ”flygande öga” och som tillhör Marinens flygflottilj 3 (”Graf Zeppelin”), kommer att visas på markutställningen på Vasa Airshow i sommar, den 15–16 juni, på Vasa flygplats! P-3C Orion är designad för ubåtsbekämpning, och de Mk46-torpeder som bärs inuti flygplanets kropp gör att det kan påverka undervattensmål. Flygplanet används också vanligtvis för långdistansspaning.

Flygplanet är fyllt med toppmodern teknik, inklusive radar, en laseravståndsmätare och MX-20HD-infraröd videokamera. Dessutom använder P-3C sonarbojar, som kan utföra passiv avlyssning och aktiv sonarvågssändning för att upptäcka ubåtar. Flygplanets stjärt är utrustad med en magnetisk anomalidetektor, vilket ger flygplanet förmågan att upptäcka ubåtar baserat på anomalier i det magnetiska fältet.

Besättningen på flygplanet är också högutbildad. Besättningen består av minst 11 soldater, inklusive piloter, operatörer som övervakar ovanför och under vattenytan, flygmekaniker och en navigationsofficer, bland andra.

AVIATION PHOTOCREW