Vasa

Vasa är en stad på Finlands västkust, som fick sitt stadsprivilegium år 1606, under Karl IX:s regeringstid i Sverige, och är uppkallad efter det kungliga huset Vasa. Staden brann ner år 1852 och flyttades till sin nuvarande plats år 1862. Vasa fungerade som Finlands huvudstad 29.1- 3.5.1918.

Den nordiska energihuvudstaden är idag en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativt kunnande samt hög livskvalitet.

  • Invånare ungefär 69 000
  • En kulturell smältdegel, där invånarna talar 97 olika modersmål
  • Cirka 67 % talar finska
  • Cirka 23 % talar svenska
  • Cirka 10 % talar andra språk
  • En innovationshub med över 6000 företag, inklusive 180 inom energiteknologi
  • Står 30 % av Finlands export av energiteknik för en grönare framtid
  • En lärande gemenskap, där var femte invånare är universitetsstudent

 

Varje år växer Vasaregionen med motsvarande yta av 150 fotbollsplaner, tack vare den snabbaste landhöjningen i världen (8 mm / år). På grund av detta unika fenomen har Kvarkens skärgård valts ut som en UNESCO-världsarvsplats; det enda naturarvet i Finland.

Läs mer om Vasa på https://www.vaasa.fi/sv/