Organisation

Vaasa Airshow 2024 – Organisation

Personerna bakom evenemanget

Nyckelpersoner i vår organisation har en stark bakgrund inom militär, kommersiell och civil luftfart samt från näringslivet. Vår display office har anordnat årliga huvudflyguppvisningar i Finland mellan 2010 och 2023, och flera flyguppvisningar utomlands.

Finlands Flygförbund (FFF)

Finlands Flygförbund (Suomen Ilmailuliitto – SIL, på finska) är den nationella ideella och centrala organisationen för sport- och fritidsflyg i Finland. Via FFF medlemsklubbar (flyg, fallskärmshoppning, modeller etc.) börjar många människor sin flygkarriär eller flyghobby.

Vårt ändamål

På flyguppvisningar främjas flyget för alla, särskilt för ungdomar. Många piloter, tekniker och andra personer i finska flygvapnet eller Finnair har börjat sin flygkarriär via FFF’s medlemsklubbar eller flyguppvisningar.

Vaasa Flygklubb

Vi är en ideell organisation

Vasa Flygklubb, en medlemsorganisation i FFF, är också en ideell organisation. Flyguppvisningsorganisationen är till största delen baserad på volontärer. Eventuell vinst från flyguppvisningen kommer enbart att användas för att stödja FFF:s och Vasa Flygklubbs aktiviteter för att behålla och få fler människor till flyget, särskilt ungdomar, och för att underhålla lämpliga flygplan och utrustning för denna uppgift.