SVENSKA FLYGVAPNET

Svenska flygvapnets Norrbottens flygflottilj F 21 kommer att delta i Vasa Airshow!

Det är Norrbottens flygflottilj, F 21, som kommer med JAS 39 Gripen. F 21 är Sveriges nordligaste flygflottilj och specialiserar sig på att verka i subarktiskt klimat. Huvudbasen är i Luleå. Deras uppgift är att leverera luftoperativ effekt genom våra två stridsflygdivisioner. Hos dem är 211. stridsflygdivision och 212. stridsflygdivision baserad. De förfogar över ett av världens största flygövningsområden, som används av både svenska flygvapenförband och förband från andra länder. De nyttjar JAS 39 Gripen-systemet.

Uppvisningspiloten är Henrik Björling som går under callsign ”Sunshine”. Henrik är major till graden och tjänstgör vid sidan om sitt uppdrag som uppvisningspilot på 212.stridsflygdivision. Han kommer att bjuda på ett maxat sex minuter långt program där han visar vad Gripen går för.

JAS 39 Gripen: jakt, attack och spaning i ett flygplan. Det började på 1970-talet med studier kring en ersättare till stridsflygplanet Viggen. Visionen var att få till ett enhetsflygplan för jakt-, attack- och spaningsuppdrag. Tunnan, Lansen, Draken och Viggen har samtliga tillverkats i olika versioner för olika uppgifter. Beteckningarna AJ 37, JA 37 och AJS 37 antyder att Viggensystemet kom en bit på väg mot att förverkliga visionen.

Vid projekteringen var målet att hitta en optimal kombination av egenskaper som svarade mot de uppställda kraven. Viktiga delar visade sig vara rörlig nosvinge i kombination med ett elektroniskt styrsystem. Det uppfyllde inte endast kraven just då utan ökade också möjligheterna för framtida okonventionella lösningar.

I JAS 39 Gripen lyckades Försvarets materielverk (FMV) samla funktioner för jakt, attack, spaning i ett och samma stridsflygplan. Resultatet har blivit ett litet, bränsleekonomiskt stridsflygplan med förenklat underhåll och hög tillgänglighet. Det medför att kostnaden för varje flygtimme och den totala livstidskostnaden blir lägre än för andra liknande flygplanssystem.

Öppna siffror från FMV:

JAS 39C/D Gripen

Mått
Längd 14,9 m
Spännvidd 8,4 m
Höjd 4,5 m
Vingyta 30 m2
Spårvidd 2,4 m
Hjulbas 5,2 m

Vikt
Starttomvikt ca 7 000 kg
Max yttre last fördelade på åtta balkar 5 300 kg
Max startvikt 14 000 kg

Prestanda
Max fart Mach 2
Max fart Mach 1,2 (vid havsytan)
Räckvidd >3 000 km
Belastning 9 G
Startsträcka 400 m
Landningssträcka 500 m
Tid till 30 000 fot <1 min

Bränsle
Internt 3000 l
Extra tank 1000 l

Helikopter 14 (NH90)

Försvarsmakten har 18 stycken helikopter 14, som internationellt kallas NH90. Den finns i en sjöoperativ och en markoperativ version och används av helikopterskvadronerna som är baserade i Luleå och Ronneby. Den sjöoperativa versionen är utrustad med sonarutrustning och taktisk radar som kan användas vid ubåtsjakt.

NH90 är världens första serieproducerade helikopter med ett helt elektroniskt styrsystem. Det består av två digitala och två analoga datorer som hela tiden gör oberoende beräkningar och ignorerar resultat som inte stämmer med ”majoritetens” åsikt. Detta eliminerar i det närmaste risken för att styrsystemet slås ut på grund av datorhaveri.

En annan innovation är kompositskrovet av glasfiber och kolfiber i stället för aluminium för att spara vikt. Helikopter 14 är också svår att upptäcka på radar tack vare sitt sexkantiga skrov. Den avancerade väderradarn gör också farkosten tillräckligt väderokänslig för att kunna operera i exempelvis hård fjällmiljö med kraftiga vindar och risk för isbildning.

För tunga transporter och räddningsaktioner i svårtillgängliga områden och till sjöss är helikoptern oslagbar. Den kan även användas till hänglast, vinschning, trupp- och sjukvårdstransport.

I samband med beställningen bad Försvarsmakten också att arbetshöjden i kabinen på de svenska helikoptrarna skulle höjas från 157 centimeter till 182, en modifiering som tillverkaren nu marknadsför som HCV (High Cabin Version).

Försvarsmakten kommer att komma med två av dessa helikoptrar till Vasa flyguppvisning, en för markuppvisningen och den andra för flyguppvisningen