Arméns Luftfarkost

Visste du att förutom Flygvapnet har finska Försvarsmakten även flygverksamhet inom armén? Arméns flygverksamhet kommer att visas upp vid Vaasa Airshow i mitten av juni, när transporthelikoptern NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) och lätthelikoptern Hughes MD500 tar över uppvisningslinjen med sina imponerande flyguppvisningar!

NH-90

NH90 TTH, typsignum NH, används omfattande av Försvarsmakten för olika uppgifter, inklusive snabba trupp- och materialtransport samt övervaknings- och efterspaningsuppdrag. Dessa helikoptrar kan operera oberoende av väder- och ljusförhållanden och möjliggör stöd för andra myndigheter i uppgifter såsom sök- och räddningsuppdrag och brandbekämpning. Försvarsmakten tog i bruk helikoptrarna år 2008, och monteringen utfördes av försvarsindustrikoncernen Patria.

Bild: Kari Tuomi

MD-500

Den amerikanska lätthelikoptern MD500, som vid Försvarsmakten har typsignum HH, används av Försvarsmakten inte bara för persontransport utan även för utbildning och efterspaningsuppdrag. MD500 är också lämplig för samarbete med myndigheter, till exempel i sökuppdrag. De första MD500 helikoptrarna vid Försvarsmakten togs i bruk 1975, så i år är det nästan ett halvt århundrade sedan! Under sin livscykel har helikoptrarna genomgått omfattande uppgraderingar, vilket möjliggör deras användning, till exempel i träning för moderna instrumentlandningar.

Bild: Kari Tuomi