MAF FINLAND

MAF flyger akutmat, rent vattenm, medicin och skydd till människor som har förlorat allt på grund av naturkatastrofer eller krig. Vi flyger skadade eller svårt sjuka personer som behöver akut vård till sjukhuset.  

MAF flyger sjukvårdspersonal till avlägsna byar i utvecklingsländer för att behandla olika sjukdomar, vaccinera barn och undersöka hälsan hos spädbarn och blivande mödrar.  

MAF tar med en flygsimulator till Vaasa Airshow. Publiken har en möjlighet att testa flyga med den!