FRIVILLIGA RÄDDNINGSTJÄNSTEN (VAPEPA)

Frivilliga räddningstjänsten är ett nätverk som består över 50 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Vanligtvis larmas Frivilliga räddningstjänsten för att leta efter försvunna, men det behövs också frivilliga för att ge psykiskt stöd, leda trafiken och hjälpa till vid evakueringar. Våra hjälpare arbetar till lands och sjöss, och i luften. 

Organisationerna i Frivilliga räddningstjänsten arbetar tillsammans så att man vid larm kan utnyttja varje organisations kompetens för att hjälpa människor i nöd. Vid larm leder Frivilliga räddningstjänstens medlemmar sin egen verksamhet. Verkshamheten: 

  • är frivillig 
  • stöder myndigheterna 
  • organiserad 
  • utbildad medborgarverksamhet 

https://vapepa.fi/sv/det-ar-vapepa/