FINNHEMS

FinnHEMS deltar i markutställningen!

FinnHEMS är det nationella statliga företaget som ansvarar för sjukvårdshelikopterverksamheten. Vår viktigaste uppgift är att tillhandahålla första hjälpen av hög kvalitet i plötsliga och livshotande situationer. Med sina sjukvårds och medicinska helikoptrar når FinnHEMS upp till 80 procent av finländarna inom 30 minuter efter larmet.

Helikoptrar och jourbesättning är redo att åka dygnet runt på sju baser runt om i landet. Välfärdsområden ansvarar för själva första hjälpen.

Flygflottan av medicinsk helikopterverksamhet består av fem Airbus EC135 och fyra Airbus H145 helikoptrar. Helikoptern H145 och dess besättning kommer att delta i Vasa Airshows markutställning. Välkommen att bekanta dig med verksamheten och sjukvårdshelikoptern!