DC-3

Den legendariska DC-3 kommer att ses på Vasa Airshow!

DC-3:an (OH-LCH), som blev färdigbyggt på julafton 1942, anländer till flyguppvisningen från Helsingfors båda uppvisningsdagarna och flyger medlemsflyg som lokala flygningar. Det blir alltså fler DC-3 starter och landningar!

(c) Kari Tuomi